Práce v objektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech >

Práce v objektu

Před zahájením prací v objektu, který byl zatopen, nechejte elektroinstalaci a plyn zkontrolovat odborníky. Elektrospotřebiče předejte odborníkům k vysušení a prohlídce. Předtím je nikdy nezapojujte.

Všechny zatopené prostory stále větrejte.

Odstraňte bahno a nečistoty z podlahy a zdí.

Odstraňte nástěnné koberce, obložení a tapety.

Prostory a nábytek, nádobí, předměty denní spotřeby i hračky omyjte v 2-3% roztoku chloraminu B nebo Sava a ten nechejte působit alespoň půl hodiny. Hračky a nádobí znovu opláchněte čistou pitnou vodou.

Je třeba vyhledat a vyčistit všechny dutiny. Bahno zůstává i v elektrických rozvodech, vypínačích. Do elektroinstalace může zasahovat pouze odborník a vy dbejte maximální opatrnosti při čištění sklepů a budov, kde byla elektroinstalace zaplavena a svítí se tam. Zde se zásadně pohybujte v kvalitní vysoké gumové obuvi.

Čerpání vody ze sklepů provádějte až po souhlasu statika. Rychlé odčerpání může někdy vést až ke zhroucení stavby, pokud je hladina spodní vody v terénu ještě vysoká.

Soubor: pomoc-po_prace-obj.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech > Práce v objektu

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18