Na místě

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Jedeš pomáhat do místa záplav >

Na místě

Přesvědčete se, že místa určená ke spaní, jídlu atd. jsou čistá, jinak začněte očistou těchto míst.

Všechno, co děláte v terénu, dělejte v ochranných pomůckách.

Tam, kde pomáháte, tekla voda a ta přinesla nejen odpadky a špínu, kterou vidíte – vše je i plné prvoků, bakterií, virů, plísní, jejich jedů, vajíček cizopasných červů a různých chemikálií, které nevidíte. Pamatuj, že i místo, které bylo před chvilkou díky tobě čisté, může být nechtěně znovu kontaminováno (znečištěno) tebou, někým jiným, nebo tam něco zanesl hmyz, vítr. Mikrobi a plísně se neustále množí a produkují své jedy (toxiny).

Jíst a pít je možno jen na vyhrazených, čistých a dezinfikovaných místech. Před jídlem a pitím odložte ochranné pomůcky (zástěry či pláště, roušky a respirátory atd.), omyjte a dezinfikujte rukavice (na rukou), teprve potom je odložte, znovu si umyjte ruce a pak teprve jezte a pijte. Totéž platí i pro kouření – bez řádného umytí rukou jde vysloveně o další hazard – a navíc MODERNÍ JE NEKOUŘIT!

Jídlo a nápoje musí pocházet pouze z ověřených zdrojů. Nenechávejte jídlo a pití volně bez zakrytí delší dobu. Mouchy a ostatní hmyz jsou infikovány, roznášejí na svém těle zárodky různých chorob.

Po skončení práce se vždy řádně umyj.  Při práci v silně zašpiněném terénu, s uhynulými zvířaty či zkaženými potravinami vždy dezinfikuj i kůži.

Po skončení práce by se každý den mělo vše co jsi měl(a) na sobě řádně očistit, nejlépe i dezinfikovat, montérky by se měly alespoň po dezinfekci ještě přeprat a nechat vyschnout.

Každé zranění je bezpodmínečně nutno okamžitě ošetřit, především dezinfikovat – nejlépe jodonalem či jodisolem. Při rozsáhlejším zranění zajistit odbornou lékařskou pomoc.

Pozor na komářice (krev sají jen samice, samci se živí nektarem květů) a další savý či bodavý hmyz. Rozškrábané bodnutí může zanést do těla infekci. Pozor na klíšťata.

Pozor na zanesení infekce do očí či nosu při protírání očí, čištění nosu apod.

Pracujte s rozvahou, doplňuj si včas tekutiny. Alkohol není vhodný a nechrání tak, jak se traduje!

Soubor: pomoc-po_na-miste.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Jedeš pomáhat do místa záplav > Na místě

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18