Likvidace plísní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních >

Likvidace plísní

Výskyt plísní v životním prostředí člověka (byt, pracoviště,..) je nežádoucí z hlediska hygienického i estetického. Základem úspěšného boje s plísněmi je sucho. Je tedy nezbytné odstranit příčinu vysoké vlhkosti (zatékání, nedostatečné větrání, promrzání stěn). Již vzniklé nárůsty plísní je třeba co nejdříve odstranit.

Při práci je nutno vždy používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranný oděv, brýle, respirátor).

Doporučujeme dodržet následující postup:

Soubor: pomoc-po_likvidace-plisni.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Likvidace plísní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18