Bezpečnost práce a obsluha mechanismu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Slovo úvodem >

Bezpečnost práce a obsluha mechanismu

S veškerými mechanizmy a spotřebiči mohou pracovat jen řádně obeznámené či kvalifikované osoby, za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Jedná se zejména o motorové pily, elektrická čerpadla, rozbrušovačky atd. Při práci s nimi je třeba používat příslušné ochranné pomůcky jako jsou chrániče zraku a sluchu, pevné boty, pracovní oděvy atd. Při práci v zamokřených prostorech, kde jsou používány elektrospotřebiče, je třeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů a vědět, kde se vypíná elektrický proud. Osoby pracující ve sklepech musí být vybaveny pro případný výpadek proudu. Hlavně se musí počítat s výpadkem proudu při odčerpávání vody.

Soubor: pomoc-po_bezpecnost.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Slovo úvodem > Bezpečnost práce a obsluha mechanismu

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18