Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 

Výzva k přípravě na evakuaci

Potvrzení o evakuaci občana

Označení evakuovaného objektu / bytu
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Osnova zprávy o povodni

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument

Technické prostředky obce,

VH dokument

Soulad dPP Mikulčice s povodňovým plánem ORP Hodonín, MěÚ Hodonín - odbor životního prostředí 04.04.2018

Stanovisko Povodí Moravy, Povodí Moravy, s.p. 02.03.2018

 

Seznam obsahuje údaje k 11.05.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18