Aktualizace údajů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyNápověda >

Aktualizace údajů

Editor dat povodňových plánů je veřejně přístupný modul informačního systému POVIS, který přihlášeným uživatelům umožňuje v centrálním skladu dat koordinovaně vytvářet nebo aktualizovat podklady povodňových plánů:

Každý uživatel

udržuje data, za která odpovídá a která zná,

má okamžitě k dispozici data ostatních,

aktuální údaje může kdykoliv exportovat ve správném formátu pro vlastní dPP.

Editor dat povodňových plánů centralizuje uložení a správu dat subjektů a objektů povodňového plánu, jejich kontaktních údajů a lokalizaci

Data o subjektech

povodňové komise,

členové povodňových komisí,

důležité organizace povodňového plánu.

Data o objektech

hlásné profily,

místa častých ledových obtíží,

nebezpečné objekty,

ohrožené objekty,

vodní díla a objekty na toku,

vodní nádrže.

Předmět editoru dat

Přístup do databáze, ve které je možné editovat veškerá tabelární data od složení povodňové komise až po evidenci ohrožených objektů, hlasných profilů kategorie „C“ apod.

Přístup do publikačního nástroje, umožňujícího sestavit a editovat textovou část dPP. Nástroj pro import dat z databází na lokální počítač a možnost aktualizace vlastního dPP na lokálním počítači. Při této aktualizaci zůstává struktura dat dPP ČR, ale data jsou vytvářena s podrobností a obsahem definovaným uživatelem.

Vazba na ostatní součásti POVISu.

Vylepšený systém komunikace dPP s hlásnou a předpovědní službou ČHMÚ.

Samoobslužný systém aktualizací programových nástrojů, dokumentace a dat.
 

Podrobný návod najdete v aplikaci Editor dat povodňových plánů. Ve formátu PDF si jej můžete stáhnout pro tisk.

Soubor: help_aktualizace.htm


Nápověda > Aktualizace údajů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.08.17, publikována: 16.05.18