Činnosti občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnosti občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA 

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

sledovat vodní stavy v hlásných profilech.

provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál.  Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA:

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.

řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.

informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.

v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA:

Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v brožuře Evakuace. Pokud je to technicky možné utěsnit zejména kanalizaci.

Soubor: c_org_cinnost_obcane.htm


Organizační část > Činnosti občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18