Evakuační místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Evakuace >

Evakuační místa

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce, případně dle výpisu z Havarijního plánu Jihomoravského kraje pro obec s rozšířenou působností Hodonín, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním střediskem obce Mikulčice je Základní a Mateřská škola, Kulturní dům a sportovní hala s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci.

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu: Evakuace

Na místě soustředění povede pověřená osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

Přehled evakuačních míst

 


Mikulčice: Kulturní dům Mikulčice
Mikulčice: Sportovní hala Mikulčice
Mikulčice: ZŠ a MŠ Mikulčice

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Další informace:

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuační místa

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18