Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň >

Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody

Zde jsou shrnuty základní body při návratu po povodni. K této problematice je zpracován samostatný materiál.

nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci

zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla

nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění

při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita

kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími)

pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní

jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem

dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů

na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc

Problematice činností po povodni je věnována kapitola Sanační práce a obnova, sdružující základní informace z více samostatných zdrojů.

Soubor: broz_pred_po_povodni.htm


Příručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň > Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.11.17, publikována: 16.05.18