Evakuace hospodářských zvířat

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel >

Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. S ohledem na omezené kapacity měst a obcí se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

Soubor: broz_pred_evakuace_zvirata.htm


Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel > Evakuace hospodářských zvířat

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.13, publikována: 16.05.18