Postup při sanaci šachtových studní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Užívání vody z vlastní studny >

Postup při sanaci šachtových studní

1.Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.

2.Odstraníme zákrytovou desku, otevřeme studnu.

3.Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).

4.Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9.

5.Před vstupem do studny pomocí detektoru zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny – pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem (v případě výskytu metanu může dojít ke vzplanutí). Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky).

6.Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.

7.Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor např. 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody). Pozor – pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.

8.Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.

9.U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny – viz bod 5.

10.Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.

11.Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružových studní opravíme spárování mezi skružemi.

12.Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.

13.Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.

14.Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.

15.Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu. ¨

16.Přidáme prostředek pro dezinfekci vody podle návodu na použití (k dostání v drogeriích). U chlorových preparátů (SAVO, chlornan sodný) udržujeme obsah volného chloru na 0,5 – 1 mg/l. Dezinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin. Vždy je nutno striktně dodržovat pokyny výrobce uvedené na etiketě! Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.

17.Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.

18.Asi za dva až tři týdny necháme provést základní rozbor pitné vody.

Soubor: broz_popo_studna_sachta.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Užívání vody z vlastní studny > Postup při sanaci šachtových studní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.13, publikována: 16.05.18