Pravidla při likvidaci plísní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Čištění a desinfekce oděvů a prádla >

Pravidla při likvidaci plísní

Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu desinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidním (protiplísňovým) účinkem.

Podle rozsahu plísně je nutné volit aplikační postup – postřik, omytí, otření, včetně různých kombinací těchto postupů a desinfekci provádět i opakovaně.

Mechanicky odstranit po desinfekci plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější postup – škrábání, otlučení na omítku).

Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.

Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.

Po desinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.

Neprovádět jiné práce, dokud stěny neuschnou.

Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání).

Soubor: broz_popo_plisne.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Čištění a desinfekce oděvů a prádla > Pravidla při likvidaci plísní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.13, publikována: 16.05.18