Autoři

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list >

Autoři

Zpracovali:

SURGEO, s.r.o., Hodonín

Plucárna 3560/1, 695 01 Hodonín

datum zpracování:

01.05.2003

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

databáze POVIS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov


 


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

11.05.2018

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Soubor: a_autor.htm


Titulní list > Autoři

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18