Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, 518 357 230
datum publikování verze 1.0.1: 16.05.18.

 

Zpracovali:

SURGEO, s.r.o., Hodonín

Plucárna 3560/1, 695 01 Hodonín

datum zpracování:

01.05.2003

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

databáze POVIS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov


 


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

11.05.2018

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Veřejná verze povodňového plánu: http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_586374

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 11.05.2018 lokální: 11.05.2018

 

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz | Zelená linka 800 260 500 | dotazy@sfzp.cz

Soubor: z_tiraz.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18