Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Hodonín a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

Ve správním území obce Sudoměřice může dojít vlivem povodňových událostí ke zneprůjezdnění některých komunikací:

Při povodni v r. 1997 byla zaplavena komunikace I/55 směrem do Petrova a došlo k úplné uzavírce této komunikace.

Zaplavení komunikace III/4262 ze Sudoměřic erozním materiálem při přívalových povodních nebo zaplavení komunikace při vybřežení Sudoměřického potoku. Objížďka umožněna přes sjezd ze silnice I/70.

Objížďky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sudoměřice

 


Sudoměřice: Objízdná trasa Sudoměřice

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Dopravní omezení

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sudoměřice

 

Přehled dopravních omezení

 


tok: Morava 10100003 (401110000100)

Sudoměřice: Sudoměřice - silnice I/55

tok: Sudoměřický p. 10100559 (409450000100)

Sudoměřice: Sudoměřice - silnice III/4262

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18