2 Citované normativní dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 >

2 Citované normativní dokumenty

V této normě jsou odkazy na dále uvedené normy. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy.

ČSN 75 0101

Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 73 6530

Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod

Soubor: TNV_752931_citovane.htm


Ostatni > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > 2 Citované normativní dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2020, publikována: 19.05.2020