Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni >

Tiráž

Vydal: Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, 516 499 620
datum vydání verze 3.1.0: 19.05.2020.

Zpracovali:

Město Adamov

Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

datum zpracování:

31.01.2011

aktualizace:

VRV a.s.

databáze POVIS:

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

19.05.2020

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Veřejná verze povodňového plánu: http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_581291/

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 19.05.2020 lokální: 19.05.2020

 

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Soubor: tiraz.htm


Ostatni > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.05.2019, publikována: 19.05.2020