Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a zabezpečovací práce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost ostatních členů >

Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a zabezpečovací práce

je ve spojení se správci vodních toků, zjišťuje informace o vývoji situace na vodních tocích,

s vlastníky nebo uživateli vodních děl konzultuje konkrétní řádné nebo mimořádné manipulace na vodních dílech ke snížení nebezpečí povodňových škod,

ve spolupráci s povodňovými orgány obcí organizuje v případě potřeby přípravu, nakládání a rozvoz pomocného materiálu (pytle s pískem apod.) pro zabezpečení nebo sanaci kritických míst,

zabezpečuje vyklizení pozemků v záplavových a ohrožených územích,

sleduje místa s omezujícím odtokem a v případě zátaras průtočného profilu splaveninami rozhoduje o dalším postupu (rozrušování ledových celin a zácp apod.)

Soubor: c_pk_ostatni_clen2.htm


Organizační část > Činnost ostatních členů > Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a zabezpečovací práce

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020