Předseda povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost členů povodňové komise >

Předseda povodňové komise

Starosta obce:

rozhoduje o svolání PK

řídí činnost PK

na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření

vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity

rozhoduje o nasazení sil a prostředků

rozhoduje o přidělení humanitární pomoci

cestou Městského úřadu Adamov, jednotlivých odborů organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva (potravinami, pitnou vodou, výstrojí apod.)

osobně řídí jednou za rok nácvik činnosti PK

provádí prověrky připravenosti PK

schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky

v případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda PK

Soubor: c_pk_clenove_predseda.htm


Organizační část > Činnost členů povodňové komise > Předseda povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020