Stavy v hlásných profilech kategorie A, B

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Přenos informací při povodni >

Stavy v hlásných profilech kategorie A, B

Provozovatelé těchto profilů na vodních tocích prezentují vodní stavy a průtoky na webových stránkách ČHMÚ

hmtoggle_arrow1ČHMÚ: Aktuální informace hlásných profilů

 

které by měl pravidelně sledovat povodňový orgán obce a povodňový orgán města Adamov, v jehož povodňovém plánu je hlásný profil uveden. První překročení směrodatných limitů 2. a 3. SPA ve sledovaných automatizovaných profilech oznamují správci povodí (VHD) na místně příslušnou ORP. Překročení nebo bezprostředně očekávané překročení stavu 3. SPA je také obsahem výstražné informace  ČHMÚ (IVNJ).

ORP Blansko informuje obce v kritickém úseku vodního toku, které již následně sledují údaje ve webové presentaci HPPS. Ohlášení překročení stavu SPA může být dojednáno také jako SMS generovaná automatickou stanicí na mobil pověřeného pracovníka povodňového orgánu. V opačném směru zasílá obec výsledky náhradního pozorování na vyžádání provozovatele automatické stanice v případě jejího selhání.  

Předávání informací hlásné povodňové služby mezi obcemi organizuje ve svém územním obvodu povodňový orgán ORP Blansko. Obvyklé je předávání informací o nebezpečí povodně dalším obcím dolů po vodním toku.

Další informace: Hlásné profily

Soubor: c_org_prenos_ab.htm


Organizační část > Přenos informací při povodni > Stavy v hlásných profilech kategorie A, B

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020