Organizace povodňové ochrany

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

orgán obce,

obecní úřad ORP Město Blansko,

Krajský úřad – Jihomoravský kraj,

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

v době povodně

povodňová komise obce: Adamov,

povodňová komise ORP Blansko,

Povodňová komise Jihomoravského kraje,

ústřední povodňová komise České republiky.

 

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Ostatními účastníky povodňové ochrany

jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů:

správci povodí, Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku,

významných vodních toků: podnik Povodí Moravy, s.p.,

ostatních drobných vodních toků, nejvýznamnějšími jsou Lesy České republiky s.p., podnik Povodí Moravy, s.p., města a obce,

vlastníci vodních děl,

vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně.

Dalšími účastníky povodňové ochrany jsou:

obce ve správní působnosti ORP Blansko,

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno,

hlásná a hlídková povodňová služba organizovaná povodňovými orgány ORP Blansko a obcí ve správní působnosti ORP Blansko,

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje,

HZS Jihomoravského kraje,

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

složky Policie ČR,

složky Armády ČR,

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,

organizace pověřená činností TBD-Vodní díla technickobezpečnostní dohled, a.s.,

další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.
 

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: c_org_opo.htm


Organizační část > Organizace povodňové ochrany

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.05.2019, publikována: 19.05.2020