Zákres do Pracovní mapy povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Zákres do Pracovní mapy povodňové komise

Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce povodňové komise. Pro tento účel jsou k dispozici mapy záplavového území v grafické části povodňového plánu, které je možno vytisknout, nebo složená mapa v měřítku 1:10 000 - plán města.

Soubor: c_evidence_mapa.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Zákres do Pracovní mapy povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020