Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Blansko a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

hasičský záchranný sbor (HZS) Jihomoravského kraje kraje

záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS) Jihomoravského kraje

dopravní inspektorát Blansko – Policie ČR

subjekty provádějící zásobování

provozovatele linkové osobní dopravy

regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky.

 

Objízdná trasa:

V případě, že dojde k zaplavení železničního podjezdu na ul. Nádražní je využita jako objízdná trasa lesní víceúčelová cesta od AC centra tzv. Hrádkova cesta, která vyúsťuje v sídlišti Ptačí svatyně.

Další informace: Dopravní omezení

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.01.2018, publikována: 19.05.2020