Opatření po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Povodňová opatření >

Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí hlavně po povodni, ale některá již během povodně, jako např. dokumentační práce. Po opadnutí povodňových stavů je nutné zabezpečit následující činnosti:

prověření stavu vozidel JSDHO Adamov,

zajištění materiálové náhrady zničených nebo opotřebených dílů,

zjistit zdravotní stav členů všech zasahujících jednotek požární ochrany (JPO),

ověřit zdravotní stav členů PK,

ověřit stav vodních děl a mostních objektů a současně zjistit škody na těchto objektech,

ověřit rozsah zaplavených komunikací a rozsah škod,

ověřit stav koryt vodních toků,

ověřit kvalitu pitné vody a stav zdrojů pitné vody,

zajistit evidenční a dokumentační práce,

vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,

odstranění povodňových škod a obnova území po povodni,

zpracovat zprávu o povodni a zaslat povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Blansko.

Soubor: b_poop_obnovovaci.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Opatření po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 08.08.2019, publikována: 19.05.2020