Zvláštní povodeň

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Zvláštní povodeň

Ve  správním obvodu města Adamova se nepředpokládá výskyt zvláštních povodní, jelikož se v území nenachází vodní nádrže I.–IV.kategorie.

Soubor: b_druhy_zvlastni.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Zvláštní povodeň

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.01.2018, publikována: 19.05.2020