Seznam podkladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni >

Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,

[2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,

[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, prosinec 2011,

[4] Dokumentace digitálního povodňového plánu

[5] Povodňový informační systém, MŽP

Soubor: a_podklady.htm


Ostatni > Seznam podkladů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020