Výběr z DPP

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Výběr z DPP

Obec Suchov

Kód obce:

586617

informativní počet obyvatel k 01.01.2017:
(údaje MV ČR -nenahrazuje ČSÚ)

480, z toho starších 15 let: 428

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

katastrální území:

Suchov,

kontaktní údaje:

Portál veřejné správy

povodňová komise:

server POVIS,

 

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

 

(další odkazy viz Grafická část)

Objekty povodňového plánu

 

 

Záplavová území

 

 

Doprava

 

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

- připojená k PP

 

Místa omezující odtokové poměry

- připojená k PP

 

Místa ohrožená přívalovými srážkami

- připojená k PP

 

Ohrožené objekty

 

 

Ohrožující objekty

 

 

Protipovodňová opatření

 

 

Vyhlášená záplavová území

 

Fotodokumentace:

Seznam fotografií lokalizovaných na území obce

 

Soubor: x_souhrn_udaju.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 05.10.17, publikována: 05.10.17