Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

zpracování povodňového plánu,

provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,

kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi,

pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti,

zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případné ladění,

nastavení systému vyrozumívání občanů – VISO, elektronické sirény

metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.),

informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně

dokumentační práce v obci a zaplavovaných územích.

Soubor: Pripravna-opatreni-a-opatreni-.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17