Kontakty - POVIS

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Kontakty - POVIS

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do povodňového plánu obce Suchov doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.

ADRESÁŘ POVODŇOVÉHO PLÁNU

Povodňové komise

Důležité organizace

Adresář osob

adresar

Soubor: Kontakty_-_POVIS.htm


Organizační část > Kontakty - POVIS

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17