Vyhledávání a výsledky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyNápověda > Aplikace HV MAP >

Vyhledávání a výsledky

Dotazování na atributová data je velmi jednoduché. Jedním kliknutím lze zjistit, co se na daném území nachází. Automaticky se filtrují vrstvy, které nejsou v daném měřítku viditelné. Lze tedy říci, že lze dotazovat to, co uživatel vidí v mapě. Pokud nějakou vrstvu vypne, nemůže ji ani dotazovat.

Výjimkou je je tzv. vrstva pouze pro dotazování, která není v mapě vidět, ale dotazovat lze.

Výsledky dotazu se přehledně třídí do záložek pod název dotazované vrstvy.

Geometrický dotaz

hvmap_ikona_vyhledat_nastroje

HV Map umožňuje vybrat geometrický dotaz několika typů

BOD - vyhledá všechny objekty v místě kliknutí do mapy

LINIE - vyhledá všechny objekty, se kterými se zakreslená čára protíná (čára může být lomená, kreslení čáry se ukončí dvojklikem)

OBDÉLNÍK, KRUH, POLYGON - vyhledá všechny objekty, které se protínají se zakresleným výběrovým obrazcem (objekty leží uvnitř, částečně uvnitř, nebo se pouze dotýkají jeho hranice). Obdélník a kruh kreslí pouze tažením, obecný polygon se kreslí pomocí lomových bodů a ukončuje se dvojklikem jako v případě linie.

 

SQL dotaz

Tlačítkem lze vyvolat panel s nástrojem pro nastavení parametrů SQL dotazu. Lze sestavit dotaz do jediné vrstvy mapy, dotaz do několika vrstev bez jejich vzájemné závislosti. A lze vytvořit i dotaz, který vyhodnotí průnik objektů z různých vrstev. Např. všechny hlásné profily kategorie A na území kraje s názvem Karlovarský. Práce s tímto nástrojem není úplně jednoduchá, ale po vyzkoušení tuto možnost pokročilý uživatelé oceňují.

hvmap_ikona_dotaz

Aktivace tlačítka otevře panel s možností nastavení přesnějších parametrů vyhledávání, včetně logických podmínek:

hvmap_dotaz_1

nebo zadání parametrů pro konkrétní atributy (kategorie):

hvmap_dotaz_2
hvmap_dotaz_3

Fulltextové vyhledávání

hvmap_ikona_vyhledat

Nad mapou je umístěno pole, které umožní zapsat hledaný řetězec. Ten je mapovým serverem vyhledávaný :

a)ve všech atributech všech vrstev, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání.

b)v předdefinovaných atributech konkrétní vrstvy, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání: Obec dle názvu obce, Hlásný profil dle názvu nebo kategorie apod.

Výsledky dotazu jsou následně dostupné v dolním (výsledkovém) panelu. Panel výsledků zobrazí pro každou vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky. Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků. Řádky tabulky jsou aktivní a provázané s mapou. Všechny nalezené objekty jsou v mapě podbarveny a kliknutí na řádek lze daný objekt v mapě ještě více zvýraznit.

Práce s oknem výsledků

Výsledky všech typů dotazu směřují do Panelu výsledků umístěného pod mapou. Panel výsledků zobrazí pro každou vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky. Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků kliknutím na název sloupečku sestupně/vzestupně.

Šipka před řádkem v tabulce otevírá detailní informace o daném záznamu tabulky, jejichž výpis vypadá, jako výpis o jednom objektu. Tlačítkem hvmap_ikona_zpet se vrátíte k tabulkovému výpisu.
 

hvmap_vyhledavani_vysledky
hvmap_ikona_podrobnosti_lupa_centrovani

Tlačítka v panelu s výsledky vyhledávání umožní zobrazit podrobnosti vybraných objektů, případně zoomovat nebo centrovat objekt na zvoleném řádku tabulkového výpisu.

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

hvmap_ikona_katastr

Po aktivaci tohoto tlačítka a kliknutí na požadované místo v mapě se se zobrazí informace o nejbližším pozemku zapsané v evidenci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro přístup k informacím je třeba zadat kontrolní kód (CAPTCHA) z obrázku.

 

Soubor: help_hvmap_vyhledavani.htm


Nápověda > Aplikace HV MAP > Vyhledávání a výsledky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.04.17, publikována: 05.10.17