Souhrnná zpráva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Souhrnná zpráva

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo (§76 zákona 254/2001 Sb.), zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí Povodí Moravy, s.p. a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace:

Osnova zprávy po povodni

Soubor: c_evidence_zprava.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Souhrnná zpráva

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17