Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

 

Přehled vodních toků

 


Hraniční p.
Kopanice
Kyjovka (4-17-01-068)
Morava (4-10-01-001)
Podbřežníkový p.
Těšický p.
Včelínkový p.

 

Tabulka obsahuje údaje k 11.05.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Přehled vodních toků (ISVS)

 


Hraniční p.: 10200615
Kopanice - kanál Moravy č. 18: 10200420
Kyjovka (Stupava): 10100029
Morava: 10100003
P Moravy č. 2: 10208025
Podbřežníkový p.: 10204715
Těšický p.: 10200284
Včelínkový p.: 10188947

 

Tabulka obsahuje údaje k 11.05.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: u_spravci_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18