Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok neurčen

Mikulčice: Propustek pod tratí

tok: Kyjovka 10100029

Mikulčice: most na Kyjovce u Teplého járku
Mikulčice: Most u ČOV

tok: přívodní kanál 10190791

Hodonín: Soutok s přívodním kanálem od Teplého járku

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18