Typy datových dotazů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Typy datových dotazů

Klient podporuje tyto typy datových dotazů:

vyplněná hodnota - vybere všechny objekty, v nichž má zvolený datový údaj vyplněnou hodnotu;

prázdná hodnota - vybere všechny objekty, v nichž zvolený datový údaj není zadán;

leží v rozsahu (jen číselné údaje) - zobrazí dvě pole pro zadání rozsahu a vybere objekty, u nichž hodnota zvoleného údaje leží mezi zadanými hodnotami

leží mimo rozsah (jen číselné údaje) - zobrazí dvě pole pro zadání rozsahu a vybere objekty, u nichž hodnota zvoleného údaje leží mimo zadaný rozsah

je rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj přesně roven zadanému textu nebo číslu;

není rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj odlišný od zadaného textu nebo čísla;

větší než (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj větší než zadaná hodnota;

větší nebo rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj větší nebo roven zadané hodnotě;

menší než (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj menší než zadaná hodnota;

menší nebo rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj menší nebo roven než zadaná hodnota;

obsahuje text (texty) - zobrazí pole pro zadání textu a vyhledá všechny objekty, pro které vybraný údaj odpovídá zadané masce. Maska může obsahovat speciální náhradní znaky * a ?, přičemž znak ? se srovná s jedním libovolným znakem, zatímco znak * se srovná s libovolným počtem libovolných znaků.

hodnota ze seznamu (čísla, texty) - zobrazí výběrový seznam, ve kterém lze vybrat jednu z hodnot dostupných v datovém údaji.

 

Soubor: help_prohlizec_vyhled_typy_2.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.08.17, publikována: 16.05.18