Digitální povodňové plány krajů, ORP, měst a obcí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy > Internet - užitečné odkazy >

Digitální povodňové plány krajů, ORP, měst a obcí

Digitální povodňový plán (dPP) soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy (HTML). Usnadňuje tak uživateli vyhledání a používání těchto informací co nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů (Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer).

Informace užitečné pro subjekty na všech úrovních veřejné správy jsou publikovány Ministerstvem životního prostředí v Povodňovém plánu ČR

dpp_cr

 

V internetové doméně povodňového plánu ČR jsou zavedeny subdomény pro rozcestníky na povodňové plány podle krajů. Odkazy jsou generovány z Evidenčního listu povodňového plánu, správnost zobrazených údajů záleží na správném vyplnění v Editoru dat povodňových plánů:

Povodňové plány krajů ČR (další odkazy vedou na plány ORP v jednotlivých krajích, případně obcí v ORP).

Soubor: dpp_ukazky.htm


Přílohy > Internet - užitečné odkazy > Digitální povodňové plány krajů, ORP, měst a obcí

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.12.17, publikována: 16.05.18