Povodňová kniha

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi        a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí

doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání

datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity

datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně

datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně

doslovné znění příkazů povodňového orgánu

popis provedených opatření

výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Soubor: c_pov.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Povodňová kniha

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18