Místní informační systém

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Místní informační systém

V současné době je v obci 100V rozhlas s vedením ve většinou vyhovujícím stavu. Bezdrátové hlásiče nejsou použity. V obci Mikulčice byl vyměněn starší systém řídící ústředny za nový a systém byl rovněž doplněn o digitální hlásič umístěný v lokalitě vykopávek, kde je velká návštěvnost a tím i koncentrace lidí. Místní informační systémy (MIS), taktéž nazývány jako místní rozhlasy, budou sloužit k varování a informování obyvatelstva o mimořádných událostech, zejména povodních. Centrální vysílací pracoviště je umístěno na OÚ Mikulčice, které bude ovládáno předsedou povodňové komise, popřípadě jejími členy. Místní informační systém umožňuje rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyrozumění občanů.

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Mikulčice

Soubor: c_mis.htm


Organizační část > Místní informační systém

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18