Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Hodonín a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

Ve správním území obce Mikulčice může dojít vlivem povodňových událostí ke zneprůjezdnění některých komunikací:

-zaplavení komunikace III/05530 při vybřežení vodních toků Kyjovky nebo Moravy v úseku za mostem přes Kyjovku směrem na Slovanské hradiště (vykopávky).

-zaplavení komunikace III/05530 erozním materiálem při přívalových povodních v úseku od domu č.p. 300 po konec obce.  Nebo zaplavení při vybřežení vodního toku Kyjovka

-zaplavení komunikace III/05531 erozním materiálem při přívalových povodních v místě nad mosty ČD.

-zaplavení místní komunikace ulice F. Mikuleckého erozním materiálem při přívalových povodních.

Objížďky

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 11.05.2018 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Dopravní omezení

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

Přehled dopravních omezení

 


tok neurčen

Mikulčice: Mikulčice - silnice III/05531 a ul. F. Miukuleckého
Mikulčice: Mikulčice - silnice III/055531

tok: Kyjovka 10100029 (419940000100)

Mikulčice: Mikulčice - III/05530

tok: Morava 10100003 (401110000100)

Mikulčice: Mikulčice - silnice III/05530

 

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18