Seznam podkladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list >

Seznam podkladů

[1]Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),

[2]Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

[3]Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

[4]Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

[5]MŽP, Metodický pokyn č. 9  odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011

[6]MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

[7]TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány

[8]Digitální povodňový plán České republiky

[9]Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

[10]Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000

[11]Technická dokumentace map

[12]Povodňový informační systém, MŽP

Soubor: a_podklady.htm


Titulní list > Seznam podkladů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18